klausiate – atsakome

Kartu su savo bendrojo ugdymo mokykla ir profesine mokykla susidarysi individualų mokymosi planą, kad būtų neviršytas maksimalus savaitinis 35 pamokų skaičius. Abi mokyklos bendradarbiaudamos derins  tau palankų pamokų tvarkaraštį.

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai mokysis kiek kitaip negu profesinių mokyklų auklėtiniai. Taigi galėsi rinktis tik dalį programos, t.y., vieną atskirą modulį, ir kurį laiką mokytis pagal jį. Pasirinkęs vieną modulį profesinėje mokykloje per savaitę vidutiniškai galėsi turėti nuo 3 iki 6 pamokų.Mokymasis truktų nuo vienerių iki dvejų metų.

Profesinio mokymo programos sudarytos iš dalių, t.y., modulių. Pavyzdžiui, automobilių mechaniko programą sudaro metalo technologinių darbų, variklių techninės priežiūros ir remonto, transmisijos techninės priežiūros ir remonto, stabdžių techninės priežiūros ir remonto bei kiti moduliai.

Galės pasirinkti sudominusios profesinio mokymo programos modulį ir profesinėje mokykloje lankyti to modulio kursą, susidedantį iš teorinio ir praktinio mokymosi.

Baigęs modulį, gausi įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Jis leis užsiimti atitinkama veikla. Taip pat  galėsi tęsti mokslus ir baigti visus modulius, t.y. įgyti profesiją patvirtinantį diplomą.

Kviečiame kreiptis į artimiausią profesinio mokymo įstaigą. Patariame rinktis tuos modulius, kuriuos siūlys netoliese esančios profesinio mokymo įstaigos, nes derinant mokymąsi dviejose mokyklose svarbu, kad atstumas tarp jų nebūtų didelis.